top of page

Kunstkring de Hunzeborgh

Open middag Kijken naar Kunst

Dinsdag 27 februari 14.00 - 16.00 uur

Iedereen is welkom bij de laatste bijeenkomst van dit seizoen van Kijken naar Kunst.

Gastspreker is Dr. Kees van der Ploeg

Kosten

€ 7,50 inclusief koffie en thee.

(Gratis voor vaste deelnemers en vrienden van de Kunstkring).

Voor meer informatie of opgave kunt u bellen of mailen met:
Ina Bos

T: 06-44012276

E: i.bos@dehunzeborgh.nl
Ynke Veenstra

T: 06-27333787

E: ynkeveenstra@home.nl

Kijken naar Kunst bestaat uit een reeks van zeven lezingen en deze bijzondere afsluitende bijeenkomst.

Kunstkring De Ploeg

 

Onder de leden van het Groninger kunstkring De Ploeg bevonden zich behalve beeldend kunstenaars ook een aantal architecten, waaronder Egbert Reitsma, Evert van Linge en Siebe Jan Bouma. Hun bijdrage aan de hoogtijdagen van De Ploeg in de jaren twintig en hun opvattingen voor architectuur krijgen in het boek: De Ploeg, het expressionisme en de architectuur voor het eerst de volle aandacht. Kees van der Ploeg, de schrijver van dit boek, gaat hier in op het ontstaan van expressionistische architectuur en de wijze waarop de architecten van De Ploeg hier in hun ontwerpen voor met name kerken en woonhuizen vorm aan hebben gegeven. Afgerekend wordt met de opvatting dat deze architecten niet veel meer waren dan aanhangers van de Amsterdamse School.

Kees van der Ploeg.png

Dr.Kees van der Ploeg

architectuurhistoricus en verbonden aan de RUG

bottom of page