top of page

OVER ONS

Geschiedenis

Toen midden jaren negentig bekend werd dat er een nieuwe wijk gesitueerd zou worden ter plekke van het voormalige voetbalterrein 'van Starkenborgh', nam rond 1997 het HOP, de bewonersorganisatie van de Hunze, het initiatief om te komen tot een eigen buurtcentrum.

 

Aanvankelijk bestond het idee voor dit doel een voetbalkantine te benutten. Met de ontwikkeling van de nieuwe wijk van Starkenborgh kwam echter nieuwbouw in beeld.Vanaf dat moment werd een bestuur in oprichting gevormd, dat in 2002 het officiële karakter kreeg van een stichtingsbestuur.

In datzelfde jaar kwamen de plannen rond voor de bouw van een buurtcentrum voor de Hunze en van Starkenborgh, inmiddels in combinatie met een kinderdagverblijf.
De oplevering vond plaats op 14 december 2002. Op 23 mei 2003 is buurtcentrum Hunzeborgh officieel geopend door wethouder Willem Smink.

De Wijken

Het buurtcentrum is er voor de wijken de Hunze en van Starkenborgh. Het zijn nog jonge wijken; de eerste woningen in de Hunze werden vanaf 1989 bewoond, die van van Starkenborgh vanaf 2001.
Het is een relatief klein gebied dat wordt gekenmerkt door uitsluitend koopwoningen met over het algemeen jonge gezinnen met kinderen. Verder kunnen we spreken van een bovenmodale wijk waar relatief veel tweeverdieners wonen. De wijk kent nauwelijks voorzieningen, zo zijn er b.v geen scholen en winkels.
In de Groninger wijken De Hunze en Van Starkenborgh staan ongeveer 1300 woningen en er wonen ongeveer 3700 Stadjers.

Opvallend is, in vergelijking met andere wijken, de aanwezigheid van een grote groep jeugdigen en het wel zeer geringe aantal bewoners dat 65 jaar en ouder is.

CBS_inwoners_Hunze_Starkenborg_2017

De organisatie

De Hunzeborgh is een stichting. Er is een bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester, leden) bestaande uit vrijwilligers.


Het bestuur geeft op basis van statuten, huishoudelijk reglement en gemeentelijke (subsidie-)voorwaarden de kaders voor het beleid aan. Het vervult in principe een voorwaardenscheppende en faciliterende rol.
Bij de opbouw en ontwikkeling van het buurtcentrum treedt het bestuur initiërend en actief op.

De belangrijkste aandachtsgebieden van het bestuur zijn beheer, activiteiten en facilitaire zaken.

 

Samenwerking

Het bestuur van het buurtcentrum werkt nauw samen met de Bewonersorganisatie de Hunze en van Starkenborgh (BHS), alsmede met de redactie van het wijkblad, dat onder auspiciën van de bewonersorganisatie BHS wordt uitgegeven.

Ook de BHS heeft een bestuur zij houden zich bezig met bouwplannen, verkeer, beheer en onderhoud groenvoorzieningen, onderhoud en vernieuwing van speelvoorzieningen, jeugd en jongeren. Twee aparte organisaties  met hun eigen taken, maar soms ziet u ons samen. Als de BHS een vergadering houdt, op de nieuwjaars-receptie, of in het wijkblad.

bottom of page